Contoh Permohonan Kerja

Friday, 19 December 2014

                                                                                               DAIK, 17 DESEMBER 2014

                                                                                               KEPADA
PERIHAL    : PERMOHONAN KERJA                     YTH,   
                                                                                           
                                                                                              DI –
                                                                                                        DAIK LINGGADENGAN HORMAT,
           SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :
NAMA                                      :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR   :
AGAMA                                   :
PENDIDIKAN TERAKHIR     :
ALAMAT                                  :

NOMOT TELPON                   :

    DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KERJA PADA BAPAK KEPALA                                                          SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, SAYA LAMPIRKAN KELENGKAPAN BERKAS SEBAGAI BERIKUT :

1.      FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR (LEGALISIR)
2.      FOTO COPY TRANSKIP NILAI (LEGALISIR)
3.      FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
4.      FOTO COPY KARTU KELUARGA (KK)
5.      PAS PHOTO 3X4 (WARNA) 2 LEMBAR

          BESAR HARAPAN SAYA KIRANYA BAPAK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN INI.
         DEMIKIAN PERMOHONAN KERJA INI SAYA BUAT, ATAS PERHATIAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.
                                                                                             HORMAT SAYA,